Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu IdeaLabogłoszonego przez NCN w dniu 17 czerwca 2019 r. Konkurs jest finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG

  • IdeaLab
  • Koordynator: dr Aneta Pazik
  • Data ogłoszenia konkursu: 17 czerwca 2019 r.
Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listą projektów.
lp. Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Partnerzy Przyznane środki (EUR) Przyznane środki (PLN)
1 #Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację?  Jan Jakub Piasecki  Uniwersytet Jagielloński 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (Polska)

University of Oslo (Norwegia)

Politechnika Poznańska (Polska)

1 330 430 5 667 500
2 Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast.  Zofia Boni  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uniwersytet Warszawski (Polska)

Center for International Climate Research (Norwegia)

Norwegian Institute for Air Research (Norwegia)

1 284 944 5 473 734
3 W jaki sposób wirtualne multisensoryczne doświadczenie wpływa na zachowania środowiskowe?  Grzegorz Konrad Pochwatko  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk 

NILU - Norwegian Instutute for Air Research (Norwegia)

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Polska)

Uniwersytet Warszawski (Polska)

1 492 406 6 357 500

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

  Liczba wniosków
Liczba złożonych wniosków o uczestnictwo w warsztatach IdeaLab Liczba wniosków o uczestnictwo w warsztatach IdeaLab skierowanych do oceny merytorycznej Liczba kandydatów rekomendowanych do udziału w warsztatach IdeaLab Liczba wniosków o finansowanie projektów badawczych przygotowanych w trakcie warsztatów Liczba pełnych wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w systemie OSF Liczba wniosków o finansowanie projektów badawczych, którym przyznano finansowanie
Suma 205 201 34 8 4 3

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.