Kod CSS i JS

25 listopada 2021 r.

Po przeprowadzeniu oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia, Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają drugą część wyników konkursu OPUS 20 + LAP na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, ogłoszonego w dniu 15 września 2020 r. 

Lp. Panel Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 NZ2 Współpraca pomiędzy pozacytoplazmatycznym systemem kontroli jakości białek i translokonem Sec w procesie eksportu białek u bakterii Helicobacter pylori  prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii 1 527 880