Kod CSS i JS

7 grudnia 2021 r.

Po przeprowadzeniu oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia, Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają trzecią część wyników konkursu OPUS 20 + LAP na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, ogłoszonego w dniu 15 września 2020 r. 

Lp. Panel Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 HS2 Strategie prewencji konserwatorskiej dla obiektów z poli(chlorku winylu)  dr hab. Krzysztof Ryszard Kruczała  1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii; 2. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk; 1 386 962
Matija Strlič University of Ljubljana