1 marca 2019 r.

Po przeprowadzeniu oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia, Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają drugą część wyników konkursu PRELUDIUM 15 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, ogłoszonego w dniu 15 marca 2018 r. 

Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Reforma obowiązków prospektowych a efektywność informacyjna rynków kapitałowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych  mgr Łukasz Marek Chyla  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 209 684