Kod CSS i JS

7 grudnia 2021 r.

Po przeprowadzeniu oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia, Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają trzecią część wyników konkursu PRELUDIUM 20 na projekty badawcze, przeznaczonego dla naukowców nieposiadających stopnia doktora, ogłoszonego w dniu 15 marca 2021 r. 

Lp. Panel Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 ST8 Badania kinetyczno-kalorymetryczne fotopolimeryzacji w cienkich warstwach porowatych z wykorzystaniem nowych dwuskładnikowych luminescencyjnych systemów sensorycznych.  mgr inż. Maciej Franciszek Pilch  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 209 760