Kod CSS i JS

Przedstawiamy listy rankingowe projektów badawczych rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM 21, które zostały skierowane do ponownej oceny przez Komisję Odwoławczą Rady NCN.

  • Koordynator: dr Katarzyna Jarecka-Stępień
  • Data ogłoszenia naboru: 15 marca 2022 r.

Lista rankingowa nr 1

Data publikacji: 15 maja 2023 r.

Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki  (PLN)
Reguły wyłączania wielości ocen jako interpretacyjne i aplikacyjne metody rozwiązywania problemu nadmiaru informacji prawnej w prawie karnym mgr Michał Andrzej Rachalski Uniwersytet Jagielloński 99 569

  • Załączone opisy popularnonaukowe projektów zostały sporządzone przez autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listami.