Kod CSS i JS

Przedstawiamy listę rankingową projektów badawczych rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu: Solar-driven Chemistry Call 2021

  • Koordynator: dr inż. Tomasz Szumełda
  • Data ogłoszenia naboru: 30 lipca 2021 r.
  • Data publikacji wyników: 19 grudnia 2022 r.
Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Racjonalne projektowanie wydajnego transferu energii i ładunku w biofototelektrodach do bezpośredniej konwersji CO2 w paliwo dr hab. Joanna Kargul Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 621 522
  • Załączony opis projektu został sporządzony przez autora wniosku i w niezmienionej formie opublikowany wraz z listą.