Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę rankingową projektów badawczych rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021), ogłoszonego przez NCN we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities w dniu 12 kwietnia 2021 r.:

  • Koordynator: dr Katarzyna Jarecka-Stępień
  • Data ogłoszenia naboru: 12 kwietnia 2021 r.
  • Data publikacji wyników: 21 lutego 2022 r.
Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Komunikacja pandemiczna w czasach populizmu: tworzenie silnych mediów i skutecznej komunikacji pandemicznej w podzielonych społeczeństwach dr hab. Beata Klimkiewicz Uniwersytet Jagielloński 496 762
ENDURE: Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie post-pandemicznym. dr Mateusz Piotr Karolak Uniwersytet Wrocławski 713 548
BADANIE ROLI ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNEJ DLA WYNIKÓW FUNKCJONOWANIA DEMOKRACJI (ERAC-DP) Podmioty publiczne i organizacje non-profit podczas pandemii dr Piotr Modzelewski Uniwersytet Warszawski 339 038
Przemiany roli religii w społeczeństwach po pandemii COVID-19 dr hab. Sławomir Mandes Uniwersytet Warszawski 738 095
Płeć, mobilność i migracje w czasie i po pandemii COVID-19 - marginalizacja, opór i strategie na przyszłość prof. dr hab. Krystyna Slany Uniwersytet Jagielloński 567 795
  • Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listami.