Aktualności


Publikacja laureata konkursu OPUS w czasopiśmie „Nature”

wtorek, 19 stycznia 2021

W najnowszym numerze „Nature” ukazał się artykuł opisujący badania naukowców z Polski, USA i Korei Południowej, którzy opracowali nowe nanomateriały koloidalne zdolne do lawinowej emisji fotonów. Jednym z autorów publikacji jest prof. dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) we Wrocławiu, a polska część badań jest finansowana w ramach konkursu OPUS 16 pod kierownictwem prof. Bednarkiewicza.

»


Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020” – trzecia lista rankingowa

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Opublikowaliśmy dziś trzecią listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”. Tym razem do finansowania został skierowany jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną. »


Nowy konkurs sieci JPIAMR

czwartek, 14 stycznia 2021

We współpracy z siecią JPIAMR ogłaszamy  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych, zaś kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. »


Poszukujemy jednostek naukowych gotowych do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w kolejnej edycji konkursu

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Po raz czwarty zapraszamy jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury organizacyjnej. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się instytucje naukowe, prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. »


Dwa kolejne Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020”

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Przedstawiamy drugą listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”. Dwa kolejne wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i skierowane do finansowania ze środków NCN.  »


Zasady dostarczania do NCN raportów rocznych za 2020 r. oraz innych dokumentów dot. realizowanych projektów badawczych

piątek, 8 stycznia 2021

Przypominamy, że termin na złożenie raportów rocznych z realizacji projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w roku 2020 upływa w dniu 31 marca 2021 r. W związku z nadal istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami zwracamy się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną »


Międzynarodowa sieć CHIST-ERA ogłasza nowy konkurs

czwartek, 7 stycznia 2021

We współpracy z siecią CHIST-ERA ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. »


Strony