wt., 26/02/2013 - 12:22

Narodowe Centrum Nauki wraz z programem Infect-Era zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • The microbes’ environment and infection including metabolism of microbes, molecular mechanisms and strategies of their pathogenicity;
 • The host-microbe interaction, co-infection, microorganisms transmissibility and host susceptibility factors.

Z konkursu są wykluczone tematy dotyczące HIV/AIDS, malarii oraz gruźlicy.

Konsorcja badawcze muszą się składać z zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w programie Infect-ERA.  Należą do nich:

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Dania
 4. Francja
 5. Izrael
 6. Niemcy
 7. Polska
 8. Portugalia
 9. Rumunia
 10. Szwecja
 11. Węgry

Konsorcjum realizujące projekt może się składać maksymalnie z 6 zespołów badawczych.

Finansowanie

 • Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. EUR.
 • Budżet pojedynczego projektu finansowanego przez NCN nie może przekroczyć 250 tys. EUR.
 • Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości 500 tys. zł.
 • Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich projektu. Do kosztów bezpośrednich nie wlicza się zakupu aparatury naukowo-badawczej.

Sposób i termin składania wniosków

Wnioski w wersji elektronicznej poprzez stronę: http://www.infect-era.eu/ można składać do:

 1. 19 kwietnia 2013 r., 17:00h (CEST, Central European Summer Time): skrócona wersja (preproposal);
 2. 2 sierpnia 2013 r., 17:00h (CEST): pełna wersja (full proposal) – tylko wnioski zakwalifikowane  do II etapu oceny.

W przypadku zakwalifikowania projektu do finansowania wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów, zgodnych z procedurą krajową NCN.

Infect-Era udostępnia narzędzie ułatwiające znalezienie partnerów: http://www.infect-era.eu/collaborations.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą dokumentacją konkursową, a w szczególności ze sposobem przygotowania wniosków oraz kryteriami ich oceny.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.infect-era.eu.

Ważna informacja na temat konkursu.

 

Kontakt:

dr Marcin Liana, marcin.liana@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9161

Anna Plater-Zyberk, anna.plater@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9016