czw., 14/05/2015 - 15:20

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA ERA-Net zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.
  2. Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.

Termin składania wniosków wstępnych upływa 20 lipca 2015 r.

Termin składania pełnych wniosków upływa:

  1. jeśli liczba złożonych wniosków będzie mniejsza niż 150: 16 grudnia 2015 r.
  2. jeśli liczba złożonych wniosków będzie większa niż 150: 27 lutego 2016 r.

Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie drogą elektroniczną wniosku wstępnego wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu OSF www.osf.opi.org.pl (Wniosek UNISONO). Obowiązku tego należy dopełnić w ciągu 7 dni od upływu podanego wyżej terminu składania wniosków wstępnych w konkursie.

Finansowanie

Budżet konkursu: 30 milionów EUR (konkursu współfinansowany ze środków UE). Wysokość finansowania polskiej części międzynarodowego projektu nie może przekroczyć 500 tys. euro.

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem euro z dnia podjęcia uchwały Rady NCN 22/2014 z dnia 13.03.2014 r. (1 EUR=4,2277 PLN)

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej http://www.biodiversa.org/741

Kontakt:

dr Marcin Liana, marcin.liana@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9161