czw., 02/06/2016 - 00:00

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszego etapu konkursu TANGO, organizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To już druga edycja jedynej w Polsce inicjatywy mającej na celu wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.W konkursie złożono 119 wniosków na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych. Do drugiego etapu zostały zakwalifikowane 52 projekty. Wnioski wstępne złożone w pierwszym etapie konkursu TANGO 2 były oceniane przez Zespół Ekspertów NCN, w drugim etapie wnioski pełne oceni Zespół Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Duże zainteresowanie TANGO 2 potwierdza, że podjęta wspólnie z NCBR decyzja o powtórnym ogłoszeniu konkursu, dającego możliwość płynnego przejścia od badań podstawowych do stosowanych, była słuszna. Mimo, że celem badań teoretycznych nie jest bezpośrednie zastosowanie komercyjne, ich wyniki mogą stać się przyczynkiem do wprowadzania innowacji w przemyśle i gospodarce, a konkurs TANGO jest tego doskonałym przykładem – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Aby utrzymać w Polsce szybki wzrost gospodarczy, musimy dziś postawić na krajowe innowacje. Te z kolei zależą od wysokiej jakości badań i skutecznego transferu do przemysłu. Dlatego wspólnie z NCN wyłonimy najlepsze projekty badawcze, które mają szansę na komercjalizację, tak by potencjał naszych zespołów badawczych przekuć w rynkowy sukces - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs TANGO jest wzorowany na programie Proof of Concept Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Kierownikiem projektu zgłoszonego w TANGO 2 może być osoba, która kierowała wcześniej projektem na badania podstawowe lub występowała w takim projekcie w charakterze głównego  wykonawcy, promotora lub opiekuna naukowego, jednak w tym wypadku wyłącznie za zgodą kierownika projektu.

Realizacja badań finansowanych w ramach konkursu TANGO 2 przebiega w dwóch fazach: koncepcyjnej i badawczo-rozwojowej. Pierwsza faza zakłada stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych. W tej fazie konieczne będzie pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników lub współfinansowaniem fazy badawczej (B+R), zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań oraz przeprowadzenie analiz rynkowych diagnozujących zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu. Faza badawcza (B+R) obejmuje realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych. Projekt może trwać maksymalnie 36 miesięcy, zaś maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 1 mln 150 tys. zł na realizację obu faz projektu.

Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych, które będą oceniane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest planowane w terminie 30 dni od publikacji listy rankingowej wniosków wstępnych. Data rozpoczęcia naboru zostanie ogłoszona w osobnym komunikacie na stronie NCBR.

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do II etapu konkursu TANGO 2