Lista rankingowa

Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu
1 Zastosowanie kationowego polimeru do hamowania krwawienia wywołanego przez heparynę niefrakcjonowaną i drobnocząsteczkową dr hab. Andrzej Mogielnicki Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 Opracowanie technologii druku organicznych diod elektroluminescencyjnych prof. dr hab. Jacek Paweł Ulański Politechnika Łódzka
3 Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania zakażeń Streptococcus agalactiae i nosicielstwa wśród ciężarnych dr hab. Monika Brzychczy-Włoch Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
4 Mikrosondy włókniste do elektroporacji  narządów wewnętrznych oraz pojedynczych komórek dr hab.  inż. Ryszard Robert Buczyński Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
5 Analityczne Monitory Hemodializy w weterynarii jako narzędzia wspomagające dostosowanie terapii nerkozastępczej do potrzeb zwierzęcia dr Łukasz Tymecki Uniwersytet Warszawski
6 Opracowanie technologii nowoczesnego ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie w oparciu o układy warstwowe prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska Politechnika Łódzka
7 Genetycznie zmodyfikowane szczepy bakterii z klasy Alphaproteobacteria i ich wykorzystanie do stworzenia zoptymalizowanych układów do bioprodukcji barwników karotenoidowych prof. dr hab. Dariusz Bartosik Uniwersytet Warszawski
8 Komora do pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej przeznaczona do badań materiałów wysoce reaktywnych dr Karol Jan Fijałkowski Uniwersytet Warszawski
9 Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w celu optymalizacji leczenia dr Agnieszka Maria Mazurek Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
10 Nowe kierunki autentykacji polskich miodów prof. dr hab. inż. Piotr Paneth Politechnika Łódzka
11 Implementacja  fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych. dr inż. Joanna Agnieszka Ortyl Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
12 Optymalizacja testu rokowniczego opartego na analizie ekspresji mikroRNA w technologii RT-PCR w raku jelita grubego w stopniu zaawansowania I i II dr Marcin Skrzypski Gdański Uniwersytet Medyczny
13 Opracowanie koncepcji gospodarczego wykorzystania fotokatalitycznej regeneracji koenzymów NADH i NADPH w przemysłowej biokatalizie enzymatycznej dr Tomasz Baran SajTom Light Future Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14 Środowisko modelowania i wyjaśniania dużych zbiorów danych (LUCID) dr hab. inż. Krzysztof Krawiec Politechnika Poznańska
15 Opracowanie najskuteczniejszej postaci i sposobu przyjmowania beta-glukanu z owsa w terapii schorzeń jelit prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
16 Urządzenie do ciągłego preparatywnego rozdzielania mieszanin substancji techniką ortogonalnej elektrochromatografii wysokociśnieniowej prof. dr hab. Tadeusz Henryk Dzido Uniwersytet Medyczny w Lublinie
17 Technologia oczyszczania środowisk wodnych skażonych formami anionowymi pierwiastków z wykorzystaniem funkcjonalizowanych sorbentów kaolinitowych dr hab. inż. Jakub Matusik Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
18 Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i celowanej terapii przeciwnowotworowej psich białaczek i chłoniaków. dr hab. Andrzej Marek Rapak Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
19 Nanofiltracja w zintegrowanym systemie odsalania z wytwarzaniem soli warzonej prof. dr hab. inż. Marian Leon Turek Politechnika Śląska
20 Platforma zdalnego eksperymentu przez internet do analizy propagacji fal sprężystych i detekcji uszkodzeń w materiałach kompozytowych z wykorzystaniem laserowych technik pomiarowych prof. dr hab. inż. Wiesław Jerzy Staszewski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
21 Opracowanie standaryzowanego bogato polifenolowego nutraceutyku do zastosowania w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych dr hab. Anna Bogucka-Kocka Uniwersytet Medyczny w Lublinie
22 Opracowanie suplementu diety stosowanego pomocniczo we wspomaganiu leczenia nerwic wegetatywnych dr hab. Krystyna Katarzyna Skalicka-Woźniak Uniwersytet Medyczny w Lublinie
23 Zastosowanie kompleksowej bioremediacji mikrobiologicznej w celu poprawy jakości ekologicznej i użytkowej zanieczyszczonych i hypereutroficznych zbiorników wodnych prof. dr hab. Ryszard Jan Chróst Uniwersytet Warszawski
24 Systemy czujnikowe oparte na diamencie cienkowarstwowym do wykrywania biomarkerów chorobowych dr hab. inż. Robert Daniel Bogdanowicz Politechnika Gdańska
25 Plazmowa technologia usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych prof. dr hab. inż. Andrzej Grzegorz Chmielewski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
26 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód prof. dr hab. Maciej Zalewski Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
27 System Informacyjny dla Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa południowego Bałtyku (Sigma) dr hab. Lidia Anita Dzierzbicka-Głowacka Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
28 Wdrożenie technologii linii podwojonych haploidów (DH) do programów hodowli rzepaku ozimego (Brassica napus L.) prof. dr hab. Teresa Barbara Cegielska-Taras Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
29 Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych dr inż. Anna Janina Dolata Politechnika Śląska
30 Spalanie paliw w chemicznej pętli tlenkowej - zastosowanie w energetyce dr Ewelina Ksepko Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
31 Stabilizator napięcia bez magazynu energii elektrycznej na zaciskach przyłącza małych zakładów przemysłowych dr inż. Paweł Piotr Szcześniak Uniwersytet Zielonogórski
32 Adaptatywne narzędzie do oceny poziomu rozwoju językowego dzieci dwujęzycznych dr hab. Ewa Maria Haman Uniwersytet Warszawski
33 Wykorzystanie magnetohydrodynamiki do intensyfikacji odzysku platyny ze zużytych katalizatorów samochodowych dr inż. Agnieszka Ilona Fornalczyk Politechnika Śląska
34 System wspomagający projektowanie procesów eksploracji dużych zbiorów danych poprzez wskazywanie ich podobieństw do wcześniej analizowanych przypadków danych oraz formułowanych dla nich problemów i rozwiązań - "DM-GATE" dr hab. Dominik Antoni Ślęzak Uniwersytet Warszawski
35 Wdrożenie technologii wermikompostowania jako ekoinnowacyjnej strategii efektywnej gospodarki odpadami organicznymi dr inż. Agnieszka Beata Rorat Politechnika Częstochowska
36 Strumieniowe algorytmy multi kompresji danych prof. dr hab. Jacek Tabor Uniwersytet Jagielloński
37 Niechłodzone detektory podczerwieni z HgCdTe o poprawionej architekturze barierowej optymalizowane na dowolną długość fali z zakresu od 3 do 4 mikrometrów dr inż. Małgorzata Elżbieta Kopytko Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
38 Guanidyna jako efektywny inhibitor korozji stali zbrojeniowej dr hab. inż. Andrzej Garbacz Politechnika Warszawska
39 Katalizator żelazowy o strukturze wustytu zmniejszający energochłonność procesu syntezy amoniaku dr hab. inż. Zofia Maria Lendzion-Bieluń Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
40 System active-safety dla pojazdów samochodowych w oparciu o indywidualny model kierowcy dr inż. Wojciech Turek Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
41 Wykorzystanie różnic właściwości biofilmu komensalnych i patogennych szczepów bakterii w diagnostyce zakażęń układu moczowego dr hab. Tomasz Artur Jarzembowski Gdański Uniwersytet Medyczny
42 Układy sterowania semi-autonomicznych i autonomicznych zrobotyzowanych urządzeń rehabilitacyjnych dr inż. Agata Nawrocka Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
43 Czujnik wilgotności i zasolenia gleby dla systemów bezprzewodowego wielopunktowego monitoringu wykorzystujący szerokopasmową reflektometrię częstotliwościową dr inż. Arkadiusz Cezary Lewandowski Politechnika Warszawska
44 Samowzbudny Akustyczny System SAS do monitorowania poziomu bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalnianych dr  inż. Ireneusz Dominik Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
45 Technologia hydrotermalnego zwiększania wydajności biogazowej substratów organicznych. mgr inż. Anna Nowicka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
46 Aplikacja mobilna do różnicowania znamion skórnych nadzieją na wczesną diagnostykę czerniaka złośliwego. dr inż. Joanna Jaworek-Korjakowska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
47 Palnik do spalania gazu odpadowego zintegrowany z membranowym modułem separacji tlenu dr inż. Jakub Marcin Kupecki Instytut Energetyki
48 Zastosowanie koncepcji AIA (Adaptive Impact Absorption) w inżynierii lotniczej i kosmicznej AIA-Aero prof. dr hab. Jan Karol Holnicki-Szulc Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
49 Opracowanie efektywnego sposobu wytwarzania podwojonych haploidów metodą androgenezy dla polskich materiałów hodowlanych pszenicy (Triticum aesitivum L.) dr hab. inż. Iwona Anna Żur Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
50 Startegia wdrożenia nowatorskiego sposobu rozdziału brzeczki piwnej i osadu goracego w  zmodyfikwanej kadzi osadowej z zawirowaniem dr inż. Marek Jakubowski Politechnika Koszalińska
51 Inteligentna i bezpieczna cyfrowa architektura kopalni głębinowych oparta na termicznych właściwościach kopaliny dr Iwona Jelonek Uniwersytet Śląski w Katowicach
52 Konwersja technologiczna stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach dr hab. inż. Zenon Jan Pirowski Instytut Odlewnictwa