śr., 18/01/2017 - 14:20

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. Comparison of prevention, control, and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches. O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Belgia, Czechy, Hiszpania, Holandia, Kanada, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Włochy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja

Harmonogram konkursu:

21 marca 2017 r. – termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals

maj 2017 – zaproszenie do składania wniosków pełnych

4 lipca 2017 r. – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals

październik 2017 r. – wyniki konkursu

Dokumentacja konkursowa:

  1. Call Text
  2. Proposal Application Form
  3. Specific Regulations

Jeden wspólny wniosek powinien zostać złożony przez koordynatora międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego.

Partner Search Tool

Zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

  1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
  2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 6-13).
  3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie (UNISONO, s. 9-10).
  4. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 12 stycznia 2017 r. (1 EUR= 4,3728 PLN).
  5. Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Kontakt

dr Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9017

dr Jerzy Frączek, jerzy.fraczek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9165