śr., 12/04/2017 - 11:16

Przypominamy, że ze środków projektu badawczego mogą być wypłacane stypendia naukowe dla doktorantów i studentów zaangażowanych w jego realizację. Informacje o tym, czy w danym konkursie możliwe jest przyznanie stypendium naukowego oraz ewentualne dodatkowe warunki związane z przyznaniem stypendium znajdują się w ogłoszeniach o poszczególnych konkursach oraz aktualnych dla tych konkursów wersjach Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.Dokumentem określającym zasady przyznawania stypendiów naukowych w ramach projektów badawczych jest:

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy dla naszych beneficjentów szczegółowe opracowanie dotyczące zasad planowania, przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych w projektach badawczych, uwzględniające wszystkie regulacje wprowadzone przez NCN w tej kwestii. Mamy nadzieję, że będzie ono pomocne w realizacji projektów badawczych, w których zaangażowani są lub będą stypendyści.