pt., 15/09/2017 - 13:32

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu DAINA. Naukowcy prowadzący badania podstawowe będą mogli ubiegać się o finansowanie z łącznej puli 348 mln zł. Nowy konkurs DAINA 1 to wspólny projekt Narodowego Centrum Nauki i litewskiej agencji Lietuvos mokslo taryba (LMT). Finansowanie mogą w nim zdobyć polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych. Planowane projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Budżet konkursu zaplanowano na 8 mln zł.

- DAINA to kolejny krok na drodze do umiędzynarodowienia polskiej nauki, jednego ze znaczących elementów misji Narodowego Centrum Nauki. – Komentuje prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN. – Nowy konkurs będzie działał na podobnych zasadach, co cieszący się dużą popularnością polsko-niemiecki BEETHOVEN. Mamy nadzieję, że zastosowanie sprawdzonej formuły przyczyni się do zacieśnienia współpracy z kolejnym krajem regionu i wzmocnienia potencjału polskiego i litewskiego środowiska naukowego.

Konkurs PRELUDIUM 14 jest przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający  rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W tej edycji budżet konkursu wyniesie 40 mln zł.

Ostatni z otwartych właśnie konkursów to skierowany do szerokiego grona odbiorców OPUS 14. O środki w tym konkursie może starać się każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego. Pieniądze można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury niezbędnej do realizacji badań. Naukowcom nie narzucono górnego limitu finansowania, o jakie mogą się ubiegać dla pojedynczego projektu. Łączny budżet konkursu to 300 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) do 15 grudnia 2017 r.

Infografika prezentuje informacje dotyczące konkursów ogłoszonych 15 września 2017 r. Ogłoszone konkursy: OPUS 14, PRELUDIUM 14, DAINA 1. Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2017 r. Rozstrzygnięcie do 15 czerwca 2017 r. Łączna kwota finansowania: 348 mln zł.