Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 81/2017 z dnia 14 września 2017 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 14 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

  • Wnioski w konkursie PRELUDIUM 14  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
  • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

PRELUDIUM 14 – dokumentacja konkursowa

  1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 14 – tekst
  2. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego – tekst
  3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
  4. Zasady oceny wniosków w konkursie PRELUDIUM (załącznik nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
  5. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
  6. Panele NCN – tekst
  7. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
  8. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst