wt., 09/07/2019 - 12:58

8 lipca w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące konkursów GRIEG oraz IdeaLab ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach III edycji funduszy EOG i funduszy norweskich.

Pierwsza część spotkania była poświęcona zasadom składania wniosków w konkursie GRIEG oraz zasadom kwalifikowalności kosztów, które obowiązują we wszystkich konkursach ogłaszanych przez NCN w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Druga część spotkania dotyczyła realizowanego według nowatorskiej formuły konkursu IdeaLab „Managing threats”, w którym obecnie trwa nabór uczestników warsztatu IdeaLab. Znaczną część spotkania informacyjnego poświęcono przedstawieniu przebiegu warsztatu, który jest najważniejszym elementem procedury konkursowej. Celem warsztatu jest opracowanie koncepcji projektów badawczych, które będą mogły uzyskać finansowanie w konkursie IdeaLab. Tematyka konkursu dotyczy wyzwań wynikających z współcześnie zachodzących  złożonych procesów, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, fale migracji, brak stabilności geopolitycznej.

W spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

logo funduszy norweskich i EOG 2014-2021