czw., 07/11/2019 - 10:29

Grono laureatów konkursu MINIATURA 3 powiększyło się o 63 naukowców. Otrzymają oni łącznie ponad 2,5 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 13 działań o wartości 418 502 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 18 działań o wartości 634 461 zł
  • nauki o życiu: 32 działania o wartości 1 486 588 zł

LISTY RANKINGOWE  – MINIATURA 3