czw., 21/11/2019 - 10:38

Informujemy, że na podstawie pkt 4.7. uchwały Rady NCN nr 32/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze, Rada Narodowego Centrum Nauki określiła termin zakończenia naboru wniosków w konkursie w dniu 21 lutego 2020 r. godz. 23:59:59 (uchwała Rady NCN nr 114/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.).

Równocześnie informujemy o aktualizacji treści ogłoszenia konkursu MOZART.

Współpraca NCN z agencją FWF będzie kontynuowana w ramach programu CEUS. Program ten, realizowany we współpracy między NCN i agencjami finansującymi badania naukowe z Austrii (FWF), Czech (GAČR - Czech Science Foundation - Grantová agentura České Republiky) oraz Słowenii (ARRS- Slovenian Research Agency - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), ma na celu finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych we wszystkich dyscyplinach naukowych, które będą realizowane przez współpracujące ze sobą zespoły badawcze z dwóch lub trzech krajów uczestniczących w programie CEUS.

W lutym 2020 r. ogłoszony zostanie międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, które będą realizowane we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii.

Więcej na temat programu CEUS.