śr., 25/03/2020 - 09:16

Ogłaszamy wyniki konkursu na polsko-szwajcarskie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. Polskie zespoły współpracujące ze szwajcarskimi naukowcami otrzymają na realizację badań ponad 5 mln zł.

Zobacz listę projektów.

Rozstrzygnięty właśnie konkurs ALPHORN jest organizowany przez NCN we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation (SNSF). W konkursie skierowano do finansowania 5 spośród 30 złożonych wniosków. Na realizację zadań przez polskie zespoły naukowe przyznano 5 011 062 zł.

– Wspólny konkurs z SNSF to kolejny krok NCN mający na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki i współpracę z czołowymi ośrodkami badawczymi na świecie – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.  Ocena wniosków odbyła się zgodnie z zasadami Lead Agency Procedure. Ze szwajcarską agencją oraz innymi instytucjami europejskimi finansującymi badania naukowe już od jakiegoś czasu wspólnie przygotowujemy się do rozszerzenia tego mechanizmu na współpracę wielostronną   dodaje prof. Błocki.

Konkurs ALPHORN został skierowany do polskich zespołów badawczych, które zamierzają realizować wysokiej jakości, nowatorskie badania naukowe we współpracy z partnerami szwajcarskimi. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP). Rolę agencji wiodącej pełniło SNSF, co oznacza, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez agencję szwajcarską. Wnioski były składane do SNSF w ramach programu „SNSF Project Funding”, w którym projekty złożone przez zespoły polsko-szwajcarskie konkurowały z innymi projektami międzynarodowymi składanymi do tej agencji w oparciu o procedurę agencji wiodącej. W konkursie ALPHORN NCN finansuje zadania realizowane przez polskie zespoły w ramach wspólnego polsko-szwajcarskiego projektu.

Najwyższe finansowanie – ponad 1,5 mln zł – otrzymał projekt, który będzie realizowany na Politechnice Warszawskiej. W ramach konkursu ALPHORN naukowcy mogli zaplanować badania trwające 24 lub 36 miesięcy, a kierownikiem projektu krajowego mogła zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.   

Lista projektów jest dostępna tutaj.


Kontakt: