śr., 04/11/2020 - 08:36

Do grona laureatów konkursu MINIATURA 4 dołączyło kolejnych 88 naukowców. Przyznane środki o łącznej wartości prawie 3,4 ml zł umożliwiają laureatom realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Lista rankingowa

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 15 działań o wartości 261 431 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 30 działań o wartości 1 083 196 zł
  • nauki o życiu: 43 działania o wartości 2 047 232 zł

W konkursie MINIATURA 4 nabór wniosków był prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny jest skrócony do czterech miesięcy. Jak dotąd w tej edycji do finansowania zakwalifikowaliśmy 278 wniosków o łącznej wartości ponad 10,3 mln złotych. Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco.

Informujemy również, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania złożonych w konkursie MINIATURA 4 w sierpniu.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP) wnioskodawcy. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.