pt., 16/04/2021 - 08:16

W wyniku rezygnacji trzech wnioskodawców z finansowania projektów w ramach konkursu POLS Narodowe Centrum Nauki kontynuuje procedurę finansowania projektów z listy rezerwowej. Trzy kolejne projekty z listy rezerwowej otrzymały decyzje o przyznaniu środków finansowych.

Zobacz dodatkową listę rankingową

Lista rezerwowa w ramach konkursu POLS na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy (finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021) została przekazana do NCN przez Komitet Programu „Badania podstawowe”. Lista zawiera wskazanie co do kolejności finansowania. Centrum wydało projektom znajdującym się na liście rezerwowej decyzje o odmowie przyznania środków finansowych z zastrzeżeniem, że wniosek znajduje się na liście rezerwowej i może uzyskać finansowanie w przypadku rezygnacji innego projektu lub przyznania dodatkowych środków w ramach programu.