Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają dodatkową listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu POLS ogłoszonego przez NCN w dniu 16 marca 2020 r., realizowanego w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich.

Finansowanie w konkursie POLS: 85% – środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, 15% – współfinansowanie krajowe.


Dodatkowa lista rankingowa nr 1

 • Konkurs: POLS
 • Koordynator: dr Anna Fiust
 • Data ogłoszenia konkursu: 16 marca 2020 r.
 • Data publikacji: 23 marca 2021 r.
Tytuł  projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)/(EUR)
Sounding out survival: Wylesianie i praktyki dźwiękowe w Ajusco Green Belt, Meksyk dr Andrew James Green Uniwersytet Warszawski 549 750 PLN / (125 196 EUR)
Metody CR i konforemne w ogólnej teorii względności doc Arman Taghavi-Chabert Uniwersytet Warszawski 793750 PLN / (180 763 EUR)
Produkcja cząstek i ich korelacje w zderzeniach wysokoenergetycznych dr Anderson Kendi Ramidan Kohara Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 525 000 PLN / (119 560 EUR)
Immunogenność otrzymywanych w roślinach chimerycznych cząstek wirusopodobnych formowanych przez HBcAg prezentujący epitopy HBsAg do potencjalnej terapii chronicznego zapalenia wątroby typu B dr Benita Ortega Berlanga Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk 877 125 PLN / (199 751 EUR)

Dodatkowa lista rankingowa nr 2

 • Konkurs: POLS
 • Koordynator: dr Anna Fiust
 • Data ogłoszenia konkursu: 16 marca 2020 r.
 • Data publikacji: 16 kwietnia 2021 r. 
Tytuł  projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)/(EUR)
Metody zapobiegania secesji w prawie międzynarodowym: problem samostanowienia wewnętrznego dr Sava Jankovic Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 539 794 PLN / (122 929 EUR)
Zrozumienie podstawowych mechanizmów roli nanocząsteczek mieszanego płynu do cięcia podczas suchej obróbki trudnych do cięcia materiałów dr Amit Rai Dixit Politechnika Opolska 600 000 PLN / (136 640 EUR)
Wpływ właściwości fazy stałej na proces sedymentacji doc. dr hab. Radovan Nosek Politechnika Śląska 531 250 PLN / (120 983 EUR)

Dodatkowa lista rankingowa nr 3

 • Konkurs: POLS
 • Koordynator: dr Anna Fiust
 • Data ogłoszenia konkursu: 16 marca 2020 r.
 • Data publikacji: 24 maja 2021 r. 
Tytuł  projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)/(EUR)
Przedkliniczny rozwój nowej klasy małocząsteczkowych inhibitorów STAT3 jako samodzielnych leków przeciwnowotworowych oraz jako innowacyjnych partnerów dla chemio- i radioterapii dr Konstantinos Kiakos Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 863 750 PLN / (196 705 EUR)
Modelowanie metalurgicznych, trybologicznych i zrównoważonych aspektów w energooszczędnej obróbce New Metastable Beta Titanium Alloy dla zastosowań w komponentach silników lotniczych dr Munish Kumar Gupta Politechnika Opolska 606 250 PLN / (138 063 EUR)
Biofizyczna i genomiczna charakterystyka sygnałów elektrycznych transmitowanych z korzeni do nadziemnych części roślin dr Andrzej Kurenda Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 874 250 PLN / (199 096 EUR)