pt., 01/10/2021 - 17:06
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Program ma na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Budżet NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 500 tys. euro. Otrzymane środki można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Konkurs pt. “Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea” składa się z dwóch etapów. W I etapie wraz z partnerami zagranicznymi należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

We wrześniu lub październiku 2022 zostaną ogłoszone listy projektów zakwalifikowanych do finansowania, a rozpoczęcie ich realizacji nastąpi na przełomie 2022 i 2023 roku.

Przypominamy, że  5 października 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się webinarium informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych pozyskiwaniem środków na badania i innowacje dotyczące bioróżnorodności. Szczegółowe informacje tutaj.