pon., 13/12/2021 - 12:20
Kod CSS i JS

W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych.

  1. Kurs euro, z użyciem którego należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym:
    • dla wniosków wspólnych, dla których wnioski krajowe zostaną założone i wysłane w ZSUN/OSF do 31.12.2021 r.: 1 EUR= 4,4385 PLN;
    • dla wniosków wspólnych, dla których wnioski krajowe zostaną założone i wysłane w ZSUN/OSF po 1.01.2022 r.: 1 EUR= 4,5315 PLN.
  2. Wszystkie wnioski krajowe, nad którymi prace w systemie ZSUN/OSF zostaną rozpoczęte w 2021 roku, z  kursem euro 1 EUR = 4,4385 PLN, muszą zostać wysłane w systemie ZSUN/OSF do dnia 31 grudnia 2021 r. do godz. 23:59:59. W przeciwnym razie konieczne będzie rozpoczęcie prac nad nowym wnioskiem, z kursem euro 1 EUR= 4,5315 PLN. Jeśli wcześniej do agencji wiodącej zostanie złożony wniosek wspólny z budżetem polskiej części projektu wyliczonym po innym kursie euro, spowoduje to niespójność między informacjami ujętymi we wniosku krajowym oraz danymi zawartymi we wniosku wspólnym, której skutkiem może być odrzucenie wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.
  3. Z dniem 1 stycznia 2022 r. w konkursie Weave-UNISONO obowiązywać będzie zmieniony Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).
  4. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją konkursową, w tym z wytycznymi dla polskich zespołów badawczych.