pt., 18/03/2022 - 14:50
Kod CSS i JS

Dwoje laureatów konkursów NCN otrzymało prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań.

Consolidator Grants Europejskiej Rady ds. Badań przyznawane są naukowczyniom i naukowcom będącym od 7 do 12 lat po doktoracie. W konkursie z 2021 roku ERC przyznała finansowanie dwójce badaczy pracujących w polskich ośrodkach naukowych.

Prof. UW dr hab. Marta Bucholc z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka grantów NCN w konkursach: SONATA, OPUS i SONATA BIS, dzięki finansowaniu z Europejskiej Rady ds. Badań zbada wpływ prawa międzynarodowego na debaty dotyczące zmian prawa aborcyjnego w wybranych krajach. Jej projekt nosi tytuł „Using Human Rights to Change Abortion Law: Involvement Patterns and Argumentative Architectures in the Global Figuration of Human Rights”.

Dr hab. Jarosław Wilczyński z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN zrealizuje badania dotyczące stanowisk zawierających nagromadzenia szczątków mamutów z obszaru Europy Centralnej. ERC sfinansuje jego projekt pt. „Exploring Mammoth Bone Accumulations in Central Europe”. Naukowiec otrzymał także trzy granty: SONATA, SONATA BIS i OPUS.

W tym konkursie, ERC przyznała finansowanie 313 projektom na łączną kwotę ponad 630 mln euro. Nagrodzone badania zostaną zrealizowane w 24 krajach. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie agencji.

W ostatnich tygodniach ERC rozstrzygnęła także konkurs o Starting Grants. O laureatach tego konkursu pisaliśmy w tekstach 10. grant StG ERC i Dobra edycja StG ERC.