pon., 28/03/2022 - 12:15
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna nabór wniosków w specjalnym programie dla badaczek i badaczy z Ukrainy. Naukowcy uciekający przed wojną będą mogli kontynuować pracę w polskich ośrodkach.

Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy będzie mogło skorzystać około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania.

W programie mogą wziąć udział osoby, które mają co najmniej stopień doktora (w systemie ukraińskim kandydat nauk/Candidate of Science) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych. Program obejmuje badania podstawowe i stosowane.

Procedura składania i oceny wniosków w konkursie jest maksymalnie uproszczona i szybka. Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne jednostki naukowe. Wnioski powinny zawierać podanie przygotowane przez jednostkę oraz CV kandydatki lub kandydata. Oceniać je będą koordynatorzy dyscyplin NCN, a ostateczną decyzję podejmie dyrektor Centrum. Także formalności związane z rozliczeniem przekazanych środków będą ograniczone do minimum.

Jednostki naukowe uczestniczące w programie są zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów będących specjalistami w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.

Budżet programu specjalnego wynosi 6 mln złotych. Nabór wniosków rozpoczyna się 28 marca. Będą one rozpatrywane w tygodniowych odstępach. Podania przyjmowane są przez ePUAP.

Nabór zakończony 26 kwietnia

Program specjalny NCN jest realizowany jako zadanie zlecone Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacje o różnych formach wsparcia dla naukowców uciekających przed wojną, w tym o możliwości zatrudnienia naukowców w grantach NCN, prezentujemy na stronie NCN dla Ukrainy


Національний науковий центр розпочинає прийом заявок за спеціальною програмою для дослідників з України. Науковці, що тікають від війни, зможуть продовжити роботу в польських центрах.

Спеціальна програма Національного наукового центру орієнтована на українців та всіх інших науковців незалежно від громадянства, які знайшли або знайдуть притулок у Польщі після збройного нападу Росії на Україну. Скористатися ініціативою зможуть близько півсотні науковців. Національний науковий центр профінансує їхнє річне перебування у польських академічних та наукових закладах – надасть кошти на оплату праці та проведення досліджень.

Програма відкрита для людей, які мають принаймні ступінь кандидата наук і які до початку війни працювали в українських вишах та інших наукових центрах. Програма охоплює фундаментальні та прикладні дослідження.

Процедура подання та оцінки заявок на конкурс максимально проста та швидка. Право подавати заявки мають вищі навчальні та інші наукові заклади. Заявки мають містити звернення, підготовлене закладом, та резюме кандидата. Їх оцінюватимуть координатори дисциплін ННЦ, а остаточне рішення прийматиме директор Центру. Крім того, формальності, пов’язані зі звітуванням щодо перерахованих коштів, будуть зведені до мінімуму.

Наукові заклади, що беруть участь у програмі, зобов'язані забезпечити прийнятим дослідникам опікунів, які є спеціалістами у тій самій або суміжній науковій дисципліні.

Бюджет спеціальної програми складає 6 млн злотих.

Кінцевий термін подання заявки: 28 березня – 26 квітня 2022 року (до кінця дня)

Спеціальна програма ННЦ реалізується на замовлення Міністерства освіти і науки Польщі.