pon., 04/04/2022 - 10:38
Kod CSS i JS

Trzy polsko-austriackie projekty badawcze oraz jeden polsko-szwajcarski dołączyły do listy laureatów konkursu Weave-UNISONO. Na realizację badań prowadzonych przez polskie zespoły we współpracy z zagranicznymi partnerami NCN przeznaczy 5,8 mln zł.

Wszystkie polsko-austriackie projekty zakwalifikowane do finansowania dotyczą obszaru nauk ścisłych i technicznych. Naukowcy z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr. hab. Marcina Kozika zajmą się problematyką spełnialności węzłów, zespół z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego kierowany przez dr hab. Iwonę Stachlewską będzie pracować nad synergicznym wykrywaniem zdalnym aerozoli, zaś naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Krawczyńskiej zajmą się kształtowaniem nanomateriałów w wyniku wyżarzania pod wysokim ciśnieniem. Budżet przeznaczony przez NCN na współpracę tych zespołów z austriackimi partnerami z Wiednia i Innsbrucka to ponad 4,15 mln zł. Wspólne polsko-austriackie projekty badawcze były oceniane przez austriacką agencję Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) jako agencję wiodącą.

Na liście laureatów konkursu Weave-UNISONO jest również zespół z Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. Mirosława Mossakowskiego PAN pod kierunkiem dr hab. Joanny Sypeckiej, który będzie prowadzić badania nad rolą procesu autofagii w komórkach oligodendrocytarnych w okołoporodowym hipoksyjno-ischemicznym uszkodzeniu mózgu. Prace badawcze będą prowadzone we współpracy ze szwajcarskim zespołem z Uniwersytetu w Lozannie. Na realizację tych badań polscy naukowcy otrzymają z NCN niemal 1,68 mln zł. Wniosek polsko-szwajcarskiego zespołu był oceniany zgodnie z procedurą LAP przez agencję Swiss National Science Foundation (SNSF).

LISTY RANKINGOWE

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny merytorycznej na podstawie podpisanej umowy.

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do lead agency oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Do tej pory na polskiej liście laureatów konkursu Weave-UNISONO znalazło się 13 zespołów badawczych, które realizują projekty we współpracy z zespołami z Austrii, Czech i Szwajcarii.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków. Ogłoszenie konkursowe.