śr., 18/05/2022 - 12:43
Kod CSS i JS

Już wkrótce 27 naukowczyń i naukowców z całej Polski będzie mogło rozpocząć badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, a także staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne, dzięki finansowaniu z NCN. Publikujemy pierwszą listę rankingową szóstej edycji konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe.

Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się badania dotyczące bieżących spraw społecznych i ekonomicznych. Dr Sonia Dzierzyńska-Breś z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prześledzi ścieżki życiowe dzieci osób pozbawionych wolności, a dr Joanna Smoluk-Sikorska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zbada relacje cenowe na rynku żywności ekologicznej w Polsce. Nie zabrakło także tematyki przyrodniczej, dotyczącej środowiska leśnego oraz wodnego – dr inż. Wojciech Piaszczyk z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zanalizuje rolę lipy drobnolistnej w stabilizacji glebowej materii organicznej oraz w kształtowaniu aktywności mikrobiologicznej gleb leśnych a dr Magdalena Maciuszek z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzi badania polaryzacji neutrofili ryb. Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce – 178 724 zł
  • nauki ścisłe i techniczne – 514 028 zł
  • nauki o życiu – 344 804 zł

Lista rankingowa

Lista rankingowa pdf

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą wniosków składanych zazwyczaj w ostatnim miesiącu naboru, zwracamy uwagę, aby nie odkładać decyzji o udziału w konkursie MINIATURA na ostatnią chwilę.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

Wysyłka decyzji

18 maja 2022 r. zostaną wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 6 w lutym 2022 roku.

Uzasadnienia dostępne są w systemie OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie OSF.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.