śr., 20/07/2022 - 11:46
Kod CSS i JS

Sieć CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłosi na przełomie lipca i sierpnia 2022 kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze.

Konkurs Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call) obejmie tematykę związaną z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania. Jego celem jest stworzenie warunków do prowadzenia badań w dowolnej dziedzinie (zarówno w obszarze ICT, jak również na styku tego obszaru lub poza nim) w oparciu o otwarte lub współdzielone dane i oprogramowanie.

W konkursie możliwe będzie składanie wniosków w zakresie trzech tematów związanych z otwartą nauką:

  1. Create, enrich or prepare ‘reference data sets’;
  2. ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user;
  3. Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results.

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawców będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez poszczególne organizacje finansujące.

Termin składania wniosków: 14 grudnia 2022 r.

Szczegółowy zakres tematyczny oraz lista krajów zainteresowanych udziałem w konkursie znajdują się na stronie internetowej sieci CHIST-ERA, gdzie jest dostępne także narzędzie do poszukiwania partnerów, tzw. Partner Search Tool.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.