śr., 20/07/2022 - 11:30
Kod CSS i JS

Liderzy centrów Dioscuri wzięli udział w warsztatach dotyczących m.in. finansowania projektów i szkolenia młodych naukowców. Spotkanie odbyło się w dniach 11-12 lipca w siedzibie Towarzystwa Maxa Plancka (MPG) w Monachium.

Dioscuri to program, który powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka, realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Nauki. Jego celem jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Europie Środkowej i Wschodniej. Finansowany jest wspólnie przez NCN ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF).

Pierwsze pięć centrów powstało w Warszawie – dwa w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego i po jednym w Instytucie Matematycznym PAN, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

W maju tego roku ogłoszone zostały nazwiska liderów kolejnych trzech centrów, które powstaną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

11 i 12 lipca dotychczasowi i nowi laureaci programu wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Towarzystwa Maxa Plancka. Celem spotkania było dostarczenie im pomocnych narzędzi do tworzenia i zarządzania centrami oraz ułatwienie wymiany wiedzy z naukowcami z Niemiec. Tematyka warsztatów objęła takie zagadnienia jak ubieganie się o granty ERC, DFG i NCN, przywództwo, tworzenie sieci oraz szkolenie młodych naukowców. Uczestnicy wydarzenia spotkali się m.in. z przewodniczącym MPG prof. Martinem Stratmannem i odwiedzili Instytut Biochemii Maxa Plancka (MPI).

Fot. Denise Vernillo/MPGFot. Denise Vernillo/MPG

Pozytywne efekty

Centra Dioscuri wprowadziły do polskiego środowiska naukowego nowe tematy badawcze, eksperymentalne metody i podejścia oraz wzmocniły jego pozycję poprzez publikacje w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych. Centra przyciągają badaczy z zagranicy: studentów, doktorantów, osoby na stanowisku typu post-doc oraz stażystów. Liderzy ośrodków nawiązują współpracę z najlepszymi naukowcami z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji, przyczyniając się tym samym do umiędzynarodowienia polskiej nauki.