wt., 26/07/2022 - 10:23
Kod CSS i JS

Siódmy komponent badawczy został zakwalifikowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej przy programie „Polskie Powroty NAWA 2021”. Dr inż. Ewa Kowalska będzie pracować na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie nad fotokatalizą wzmocnioną plazmonowo jako zieloną technologią do konwersji energii słonecznej i oczyszczania środowiska. Budżet przeznaczony na realizację jej badań wynosi 200 tys. złotych.

Zobacz listę rankingową

Program „Polskie Powroty 2021” został ogłoszony przez NAWA 14 maja 2021 r. Daje on wyróżniającym się polskim naukowcom, którzy pracują za granicą, możliwość powrotu do kraju i prowadzenia badań w tutejszych jednostkach.

We wnioskach składanych do NAWA badacze mogli zaplanować komponent obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Zespół oceniający NAWA wyłonił w tej edycji konkursu łącznie 11 projektów, spośród których 9 spełnia ten warunek. Przed przystąpieniem do prac naukowcy planujący komponenty badawcze są zobligowani do złożenia do NCN wniosków o ich finansowanie. Wnioski te podlegają wyłącznie ocenie formalnej.

Nabór w NCN jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie „Polskie Powroty 2021” do złożenia ostatniego wniosku zawierającego komponent badawczy.

Rada NCN przeznaczyła na realizację badań podstawowych w ramach programu „Polskie Powroty 2021” 3 mln zł.