pon., 22/08/2022 - 14:20
Kod CSS i JS

Termin składania wniosków w specjalnym programie stypendialnym dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora zostaje przedłużony do piątku 16 września 2022 r.

Celem programu jest stworzenie studentom i naukowcom na początku kariery możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską albo realizacji innych form kształcenia w polskich ośrodkach.

Program stypendialny finansowany jest z funduszy norweskich i EOG w ramach Programu badania podstawowe, którego operatorem jest NCN.

Szczegółowe informacje i warunki konkursu znajdują się w ogłoszeniu.