pon., 07/11/2022 - 13:26
Kod CSS i JS

W programie Weave-UNISONO finansowanie otrzymują dwustronne lub trójstronne projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski.

Poniżej publikujemy wyniki konkursu Weave-UNISONO dla wniosku, który został złożony do niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) jako agencji wiodącej w 2021 roku.

Prof. dr hab. Jerzy Bański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zrealizuje projekt pt. Społeczne i polityczne konsekwencje nierówności przestrzennych: studium przypadku Europy Środkowo-Wschodniej, który stanowi wkład do aktualnej debaty politycznej i naukowej na temat społecznych i politycznych konsekwencji nierówności przestrzennych. Według naukowca rosnące nierówności międzyregionalne w krajach Unii Europejskiej zostały opisane jako ryzyko dla spójności społecznej, powstawania różnych ruchów społecznych i politycznych oraz źródło postrzeganej niesprawiedliwości i marginalizacji. Przyczynia się to do powszechnego niezadowolenia mieszkańców regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, którzy czują się „pozostawieni w tyle” przez zachodzące zmiany gospodarcze i zaniedbywani przez rządy centralne. Prowadzi to, do powstawania „geografii niezadowolenia”, która stanie się przedmiotem badań prof. dr hab. Jerzego Bańskiego w finansowanym projekcie w ramach konkursu Weave-UNISONO.

Pełne listy rankingowe

Prostsze procedury

Konkurs Weave-UNISONO ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP). Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku.

Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu Weave o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie Weave. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków.