Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Weave-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski, ogłoszonego przez NCN w dniu 4 stycznia 2021 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-27

Lista rankingowa:

  • Konkurs: Weave-UNISONO
  • Panel: NZ
  • Koordynatorzy: dr Magdalena Wyszkowska-Kolatko
  • Data ogłoszenia konkursu: 4 stycznia 2021 r.

Lista rankingowa nr 1 (SNSF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-09-27

 

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna (NZ 7) prof. dr hab. Stefan Karol Chłopicki Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) Csaba Szabo  Dept Oncology, Microbiology, Immunology; Faculty of Science and Medicine, Universite de Fribourg 3 499 060