pon., 21/11/2022 - 14:00
Kod CSS i JS

W styczniu 2023 r. międzynarodowa sieć JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) otworzy nabór wniosków w konkursie na projekty realizowane we współpracy wielostronnej w ramach programu ERA-NET JPIAMR-ACTION.

W konkursie pt.: Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance weźmie udział 21 agencji finansujących badania z 18 krajów. Całkowity szacowany budżet konkursu wynosi około 18,8 mln euro. Na sfinansowanie udziału polskich zespołów badawczych Rada NCN przeznaczyła równowartość 1 miliona euro.

Celem programu ERA-NET JPIAMR-ACTION jest stworzenie i wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami badawczymi pochodzącymi z różnych krajów i różnych dziedzin wiedzy w celu promowania badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Zapowiadany konkurs będzie koncentrować się na obszarach priorytetowych: diagnostyki i nadzoru. Będą w nim finansowane projekty badawcze, w których badacze opracują nowe lub ulepszą istniejące strategie, narzędzia, technologie i metody wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Projekty mogą dotyczyć diagnostyki zakażeń spowodowanych przez oporne mikroorganizmy, wykrywania opornych mikroorganizmów lub gromadzenia, analizy i wykorzystania danych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych (AMU). W konkursie przez środki przeciwdrobnoustrojowe rozumie się antybiotyki, środki przeciwgrzybicze i środki odkażające (biobójcze).

Poza zakresem tematycznym konkursu pozostają podtematy:

  • projekty dotyczące środków przeciwwirusowych i przeciwpasożytniczych,
  • projekty mające na celu wyłącznie rozszerzenie istniejących sieci nadzoru (np. GLASS, krajowe programy nadzoru).

Konkurs będzie realizowany w trybie dwuetapowym według harmonogramu:

  • 10 stycznia 2023 r. – ogłoszenie konkursu i publikacja Partner Search Tool,
  • 24 stycznia 2023 r. – webinarium dla wnioskodawców,
  • 7 marca 2023 r. – termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals),
  • 4 lipca 2023 r. – termin naboru wniosków pełnych (full proposals),
  • 11 lipca 2023 r. termin naboru wniosków krajowych NCN (w systemie OSF).

Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie https://www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023/

Pytania można kierować do sekretariatu konkursu pod adresem JPI.AMR@ncn.gov.pl

Zwracamy uwagę, że informacje podane w zapowiedzi konkursu nie są wiążące, a ostateczna dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana w dniu otwarcia naboru 10 stycznia 2023 r.