wt., 06/12/2022 - 09:00
Kod CSS i JS

W 2023 dotacja celowa dla NCN wyniesie 1,392 mld złotych. – To kolejny rok stagnacji w finansowaniu Centrum – komentuje prof. Zbigniew Błocki.

W 2015 roku dotacja z budżetu państwa dla NCN na finansowanie badań wynosiła 871 mln złotych. Trzy lata później wzrosła do 1,226 mld. W tym roku wynosi 1,392 mld złotych i na niezmienionym poziomie pozostanie w roku przyszłym. A to oznacza, że w latach 2015-18 budżet krajowy agencji wzrósł o ponad 40%, a od 2018 do 2023 zaledwie o 13%.

O konsekwencjach stagnacji w finansowaniu agencji dyrektor NCN rozmawiał z Polską Agencją Prasową. Depesza ukazała się 6 grudnia.

– Bez zwiększenia budżetu NCN współczynnik sukcesu, czyli procent aplikujących, którzy otrzymują granty będzie w dalszym ciągu spadał. Teraz jest na nieakceptowalnym poziomie około 15 proc. z tendencjami do dalszego spadku – mówił prof. Błocki.

Dyrektor podkreślał, że priorytetem w polityce naukowej państwa powinna być inwestycja w ludzi.

Zaznaczył, że NCN w bardzo istotny sposób wspiera młodych naukowców. – W zhierarchizowanym systemie na uczelniach nasza agencja pozwala na stworzenie konkurencji między młodymi, a bardziej doświadczonymi naukowcami. Jeśli najlepsi młodzi naukowcy nie będą mieli możliwości rozwoju jakie daje NCN, to oni po prostu z Polski wyjadą i znajdą tam lepsze możliwości – dodał.

Przypomnijmy, że od 2015 do 2021 naukowcy na początku kariery otrzymali z NCN łącznie ponad 3,75 mld złotych.

W rozmowie z dziennikarzem PAP dyrektor mówił też, że w ostatnich latach za dużo środków w Polsce zostało przeznaczonych na infrastrukturę i na bezpośrednie dotacje na inwestycje, podczas gdy to badania podstawowe dają większy impuls proinnowacyjny.

Pełna treść rozmowy

O sytuacji budżetowej NCN pisał także prof. Jacek Kuźnicki. Tekst przewodniczącego Rady NCN ukazał się w listopadzie w „Forum Akademickim”.