pt., 20/01/2023 - 11:42
Kod CSS i JS

Akademia Młodych Uczonych PAN zaprasza na konferencję, której celem jest zwrócenie uwagi na problem nierówności płci w nauce. Wydarzenie odbędzie się 10 lutego w Poznaniu, a NCN jest jednym z jego partnerów.

AMU PAN prowadziła w ostatnich latach działania na rzecz kobiet w nauce organizując m.in. cykl spotkań „Zostań Badaczką”. Kolejną inicjatywą młodych uczonych jest długofalowy program pod hasłem „Doskonałość naukowa nie ma płci”. Jego inicjatorki i inicjatorzy chcą zwrócić uwagę środowiska na istniejące dysproporcje między kobietami i mężczyznami w nauce oraz potrzebę wypracowania metod, które pozwolą te dysproporcje zmniejszać.

Program zostanie zainaugurowany 10 lutego konferencją, która odbędzie się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wydarzeniu wezmą udział prof. Teresa Zielińska, członkini Rady NCN w latach 2018-2022 i prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną polskie raporty dotyczące funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce, w tym opracowanie przygotowane w ubiegłym roku przez Zespół Analiz i Ewaluacji NCN oraz Komisję Efektywności Aktywności Naukowej Rady NCN. W programie wydarzenia przewidziano także przedstawienie Planów Równości Płci opracowanych przez jednostki badawcze i przykłady akcji promocyjnych prowadzonych w Polsce i Europie, których celem jest wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w nauce. Odbędzie się też dyskusja o sytuacji kobiet i mężczyzn.

Partnerami wydarzenia oprócz NCN są także Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM oraz Biuro Promocji Nauki “PolSCA” PAN w Brukseli.

Szczegółowy program i rejestracja

Kwestia równego dostępu kobiet i mężczyzn do środków finansowych na badania jest jednym z priorytetów NCN od lat. W 2019 opublikowaliśmy stanowisko w tej sprawie.

Wzorem European Research Council, wprowadziliśmy rozwiązania, które ułatwiają̨ badaczkom godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Wydłużyliśmy wszystkim matkom o 1,5 roku na każde dziecko zarówno okresy po doktoracie umożliwiające ubieganie się̨ o nasze granty dla młodych naukowców czy o stanowiska typu post-doc, jak i limity czasowe w ocenie dorobku naukowego.

W ostatnich miesiącach:

– opublikowaliśmy wyniki sondażu dotyczącego funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce,

– przyjęliśmy Plan Równości Płci NCN na lata 2022-2025, który zawiera diagnozę obecnego stanu oraz planowane działania NCN w zakresie wspierania równości płci,

– Rada NCN przygotowała zmiany w regulaminie Nagrody NCN uwzględniające różne trajektorie karier kobiet i mężczyzn (dokument czeka na akceptację MEiN).