pt., 24/03/2023 - 11:35
Kod CSS i JS

Dziś zostały wysłane decyzje dla wniosków niespełniających wymagań formalnych w konkursie MINIATURA 7, które zostały złożone do NCN w lutym 2023 r.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP) wnioskodawcy. W przypadku braku decyzji, należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu, należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.