wt., 18/04/2023 - 12:07
Kod CSS i JS

Prezentujemy pierwszy komponent badawczy skierowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej przy programie „Polskie Powroty NAWA 2022”. Badania będą prowadzone przez dr Aleksandrę Annę Kołodziejczyk w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Zobacz listę rankingową

Program „Polskie Powroty NAWA 2022” został ogłoszony przez NAWA w dniu 10 maja 2022 r. Daje on wyróżniającym się polskim naukowcom, którzy pracują za granicą, możliwość powrotu do kraju i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych.

We wnioskach składanych do NAWA badacze mogli zaplanować komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Zespół oceniający NAWA wyłonił w tej edycji konkursu 9 takich projektów.

Przed rozpoczęciem realizacji projektów naukowcy, którzy zaplanowali w ramach swoich projektów komponent badawczy, są zobligowani do złożenia wniosków o finansowanie tych badań w ramach naboru NCN. Wnioski podlegają w NCN wyłącznie ocenie formalnej.

Nabór wniosków o finansowanie komponentów badawczych w NCN jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie „Polskie Powroty NAWA 2022” do złożenia ostatniego wniosku zawierającego komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania.

Rada NCN przeznaczyła na realizację komponentów badawczych w ramach programu „Polskie Powroty NAWA 2022” 3 mln zł.