wt., 09/05/2023 - 11:03
Kod CSS i JS

Dr Paweł Swaczyna oraz dr Paweł Mikulski, polscy naukowcy, którzy wracają do kraju w ramach programu Polskie Powroty NAWA, otrzymali finansowanie z NCN na realizację komponentów badawczych.

Dr Swaczyna w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk będzie prowadzić badania nad zewnętrzną heliosferą i jej międzygwiazdowym otoczeniem ujawnionym w obserwacjach atomów neutralnych i jonów przechwyconych. Dr Mikulski w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk w swoich badaniach zajmie się rolą przestrzennej architektury genomu i powiązanych modyfikacji chromatyny w transkrypcyjnej pamięci genów prezentacji antygenu w obrębie immunologii wrodzonej. Każdy z nich na realizację swoich badań otrzyma niemal 200 tys. zł z Narodowego Centrum Nauki.

Zobacz listę rankingową

Program „Polskie Powroty NAWA 2022” został ogłoszony przez NAWA 10 maja 2022 r. Daje on wyróżniającym się polskim naukowcom, którzy pracują za granicą, możliwość powrotu do kraju i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych.

We wnioskach składanych do NAWA badacze mogli zaplanować komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Zespół oceniający NAWA wyłonił w tej edycji konkursu 9 takich projektów.

Przed rozpoczęciem realizacji projektów naukowcy, którzy zaplanowali w ramach swoich projektów komponent badawczy, są zobligowani do złożenia wniosków o finansowanie tych badań w ramach naboru NCN. Wnioski podlegają w NCN wyłącznie ocenie formalnej.

Nabór wniosków o finansowanie komponentów badawczych w NCN jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie „Polskie Powroty NAWA 2022” do złożenia ostatniego wniosku zawierającego komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania.

Rada NCN przeznaczyła na realizację komponentów badawczych w ramach programu „Polskie Powroty NAWA 2022” 3 mln zł.