pt., 26/05/2023 - 13:00
Kod CSS i JS

Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach na międzynarodowe projekty badawcze:

Szczegółowy opis konkursów dla polskich zespołów:

  • Call Crisis – Perspectives from the Humanities ogłoszenie
  • Call Enhancing well-being for the future – ogłoszenie

Zespół projektowy: złożony z co najmniej 4 i nie więcej niż 6 partnerów, z 4 lub więcej (maksymalnie 6) państw biorących udział w konkursie, kwalifikujących się do otrzymania środków z instytucji finansujących dany konkurs.

Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy

Maksymalny budżet jednego międzynarodowego projektu: 1 500 000 euro

Harmonogram konkursów:

  • Oficjalne ogłoszenie konkursu oraz uruchomienie internetowego systemu składania wniosków: 26 maja 2023 r.
  • Termin składania wniosków skróconych: 21 września 2023 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
  • Termin składania pełnych wniosków (dla wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu): 26 marca 2024 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
  • Ogłoszenie wyników: październik/listopad 2024 r.
  • Rozpoczęcie finansowania projektów: grudzień 2024 r./ marzec 2025 r.

Kraje biorące udział w konkursach:

Crisis – Perspectives from the Humanities: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

Enhancing well-being for the future: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

NARZĘDZIE UMOŻLIWIAJĄCE WYSZUKIWANIE PARTNERÓW:

Naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do skorzystania z narzędzia do wyszukiwania partnerów do wspólnych projektów (tzw. Partner Search Tool). Zapraszamy do przeglądania ofert i zamieszczania własnych propozycji współpracy.

Kontakt:

Konkurs Crisis – Perspectives from the Humanities: crisis (at) ncn.gov.pl

Konkurs Enhancing well-being for the future: wellbeing (at) ncn.gov.pl