pon., 21/02/2022 - 13:48
Kod CSS i JS

Pięć projektów z udziałem polskich zespołów badawczych zostało nagrodzonych w międzynarodowym konkursie poświęconym wpływowi pandemii COVID-19 na życie społeczne organizowanym przez sieć Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP).

Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities działa jako sieć współpracy dla instytucji finansujących badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z krajów obu Ameryk i Europy ze środków krajowych agencji członkowskich.

Ogłoszony w kwietniu 2021 r. konkurs pod nazwą Recovery, Renewal and Resilicence in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021) jest współfinansowany przez 16 agencji z 12 krajów po obu stronach Atlantyku. Tematyka zgłoszonych projektów obejmowała:

  1. zmniejszanie słabości i nierówności;
  2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa;
  3. wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego;
  4. rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych;
  5. zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej);

Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Spośród 315 międzynarodowych wniosków złożonych w ramach konkursu 19 zostało zakwalifikowanych do finansowania. Wśród nich znalazło się 5 projektów z Polski, które otrzymały finansowanie ze środków NCN w wysokości ponad 2,85 mln złotych.

Nagrodzone projekty:

  1. PANCOPOP: Komunikacja pandemiczna w czasach populizmu: tworzenie silnych mediów i skutecznej komunikacji pandemicznej w podzielonych społeczeństwach

Polski zespół pod kierownictwem dr hab. Beaty Klimkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z partnerami z Brazylii, USA i Wielkiej Brytanii, zrealizuje projekt dotyczący komunikacji politycznej i zdrowia publicznego. Naukowcy przeprowadzą pierwsze kompleksowe i porównawcze badania poświęcone komunikacji o kryzysie zdrowia w kontekście polityki populistycznej.

  1. ENDURE: Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie post-pandemicznym

Historycznie kryzysy - zarówno te naturalne, jak i spowodowane przez człowieka - zaostrzały problemy, ale były i jedną z głównych sił napędowych mobilizacji i transformacji. Dr Mateusz Karolak z Uniwersytetu Wrocławskiego, wraz z polskim zespołem, będzie badać zjawiska odporności społecznej i oporu w świecie po pandemii. Badania będą realizowane we współpracy z partnerami z Brazylii, Chorwacji, Finlandii, Kanady, Kolumbii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.

  1. ERAC-DP: Badanie roli zdolności adaptacyjnej dla wyników funkcjonowania demokracji. Podmioty publiczne i organizacje non-profit podczas pandemii

Badania polskiego zespołu pod kierownictwem dra Piotra Modzelewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzone w ramach projektu, będą skoncentrowane na dwóch obszarach: zmniejszaniu nierówności i ich negatywnych skutków dla bardziej wrażliwych grup społecznych, oraz wspieraniu współrządzenia demokratycznego i partycypacji w życiu społecznym. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami z Kanady, USA i Wielkiej Brytanii.

  1. CRRSE: Przemiany roli religii w społeczeństwach po pandemii COVID-19

Polscy naukowcy pod kierownictwem dra hab. Sławomira Mandesa z Uniwersytetu Warszawskiego sprawdzą, jak różne religie przyczyniają się do budowania bardziej odpornych, inkluzywnych i zrównoważonych społeczeństw, a także zmieniającą się rolę religii większościowych i mniejszościowych na "globalnej północy": w Kanadzie, Niemczech, Irlandii/Irlandii Północnej (Wielka Brytania) i Polsce w związku ze zwiększonym zainteresowaniem duchowością w czasie pandemii COVID-19. Projekt realizowany będzie we współpracy z partnerami z Kanady, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

  1. GENMIGRA: Płeć, mobilność i migracje w czasie i po pandemii COVID-19 – marginalizacja, opór i strategie na przyszłość

Badania zespołu prof. Krystyny Slany z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzone we współpracy z partnerami z Brazylii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, mają szansę poszerzyć naszą wiedzę na temat marginalizacji doświadczanej przez kobiety-migrantki oraz podejmowanych przez nie strategii radzenia sobie w nowych warunkach. Naukowcy zbadają, w jaki sposób imigrantki stawiły czoła trudnościom, jakie przyjęły strategie oporu i sposoby szukania nowych rozwiązań w związku z pandemią. Jest to projekt transnarodowy, przekrojowy i porównawczy.

Pełna lista rankingowa

Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021) to trzeci konkurs organizowany przez T-AP, pierwszy, w którego organizację włączyło się NCN. Więcej informacji oraz opisy wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na stronie sieci T-AP.