Aktualność: NCN i NCBR ogłaszają konkurs ARTIQ – Centra Doskonałości AI

30.07.2021

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza konkurs ARTIQ na dofinansowanie projektów w celu utworzenia trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI).

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) ma być jedną z najważniejszych technologii przyszłości. Wachlarz jej zastosowań jest bardzo szeroki, a jej elementy towarzyszą nam już od wielu lat w takich narzędziach jak wyszukiwarki internetowe, nawigacja, podpowiadanie treści, czy automatyczni tłumacze. Przewiduje się, że AI zmieni praktycznie wszystkie aspekty życia i gospodarki. Parlament Europejski uznał działania na rzecz tej dziedziny za priorytet Unii Europejskiej. Pod koniec 2020 roku także Polska przyjęła „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji od roku 2020”.

Celem organizowanego w ramach współpracy NCN i NCBR przedsięwzięcia ARTIQ – Centra Doskonałości AI jest zwiększenie potencjału Polski w obszarze sztucznej inteligencji. W utworzonych CD AI kierowanych przez liderów o międzynarodowej renomie prowadzone będą badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w tej właśnie dziedzinie.

Ogłoszenie konkursu

CD AI powstaną w tzw. instytucjach hostujących, które będą odpowiedzialne za stworzenie zespołom odpowiednich warunków do realizacji celów projektów. Lista instytucji hostujących została opublikowana na stronie NCBR w kwietniu tego roku. Wykaz ma ułatwić przyszłym liderom znalezienie podmiotu, w którym zostanie utworzone CD AI. W konkursie będzie można także składać wnioski we współpracy z innymi instytucjami, pod warunkiem, że będą one spełniać wymagania wskazane w Regulaminie konkursu.

Instytucja hostująca musi zadeklarować wkład własny na realizację projektu. Do jej obowiązków należeć będzie także obsługa administracyjno-finansowa prowadzonych w ramach grantu badań i zatrudnienie koordynatora administracyjnego.

Liderem CD AI może zostać osoba, który uzyskała stopień doktora do 8 lat przed rozpoczęciem naboru, ma międzynarodowe doświadczenie i osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji, w tym sukcesy w komercjalizacji i współpracy z biznesem oraz w ciągu dwóch lat przed datą zamknięcia naboru wniosków nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała i nie kierowała grantem w Polsce.

W konkursie ARTIQ badania podstawowe będą finansowane przez NCN, a środki na badania przemysłowe, prace rozwojowe lub prace przedwdrożeniowe i zakładanie spółek celowych będzie przyznawał NCBR. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych dofinansowywanych przez NCN i NCBR dla pojedynczego projektu wynosi 20 mln zł.

Zgłoszony do konkursu projekt nie może – obecnie ani w przeszłości – być finansowany ze środków NCBR, NCN, ani z innych źródeł, a prowadzone w jego ramach badania powinny być zaplanowane na 60 miesięcy.

Wszystkie zasady aplikowania oraz reguły wyboru projektów do dofinansowania zostały omówione w Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków w konkursie potrwa od 20 września 2021 do 20 grudnia 2021 r, do godz. 16:00. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system informatyczny LSI, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl.

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 30.07.2021
Wersje archiwalne tej wiadomości Wersja do druku
« inne aktualności