Aktualność: Szósta edycja konkursu SONATINA otwarta

15.12.2021

Ogłaszamy konkurs SONATINA 6 na projekty realizowane przez młodych badaczy. Do zdobycia jest 25 mln zł.

Głównym celem konkursu jest wsparcie rozwoju naukowców znajdujących się na początku swojej kariery poprzez stworzenie im możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce. Dodatkowo SONATINA 6 umożliwia im zdobycie wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowane projekty mogą obejmować zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne. Prace można rozplanować na 2 lub 3 lata, staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy.

W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy posiadają już stopień naukowy doktora, uzyskany po 31 grudnia 2018 r. lub też ci, którzy uzyskają go do końca czerwca 2022 r. Wnioski mogą składać również osoby, którym stopień naukowy doktora nadano wcześniej, ale w międzyczasie miały przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci.

OGŁOSZENIE SONATINA 6

Wnioski można składać od 16 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Wnioski będą poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Eksperci będą oceniać m.in. poziom naukowy i nowatorski charakter planowanych badań, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej oraz czy zaplanowane badania spełniają kryterium badań naukowych. Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na lato 2022 r.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Magdalena Duer-Wójcik
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 15-12-2021
Data udostępnienia w BIP: 15-12-2021
Data ostatniej aktualizacji: 15-12-2021

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 15.12.2021
Wersje archiwalne tej wiadomości Wersja do druku
« inne aktualności