Aktualność: Ogłoszenie konkursu JPIAMR 2022

11.01.2022

 We współpracy z siecią JPIAMR ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health (Jedno zdrowie), aby wspierać badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych.

W konkursie weźmie udział 26 organizacji z siedemnastu krajów: Belgii, Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Udział partnerów z krajów o niskim i średnim dochodzie (LMIC) sfinansuje Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej SIDA.

Szacowany budżet konkursu to ok. 17 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Wnioski wstępne (pre-proposals) przyjmowane będą do 8 marca 2022 r. do godz. 14:00 CET.

Pełna treść ogłoszenia

Więcej o JPIAMR-Action

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 11.01.2022
Wersje archiwalne tej wiadomości Wersja do druku
« inne aktualności