Aktualność: Otwarcie konkursu JPI UE – China 2022

17.02.2022

We współpracy z siecią JPI Urban Europe i National Natural Science Foundation of China (NSFC) ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European Joint Call for Proposals.

Projekty realizowane w konkursie EN-UAC Sino-European Call mogą dotyczyć dwóch obszarów tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych: Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation oraz Strengthening Climate-neutral Mobility.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz co najmniej dwóch (a maksymalnie trzech) zespołów badawczych pochodzących z Chin.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Chiny, Dania, Francja, Holandia, Polska, Rumunia, Słowenia,  Szwecja

Ogłoszenie konkursowe

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • Etap pierwszy:
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego wstępnego tzw. pre-proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager (www.uefiscdi-direct.ro) prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą UEFISCDI. UWAGA: na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.
 • Etap drugi:
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager (www.uefiscdi-direct.ro) prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą UEFISCDI oraz w systemie agencji chińskiej NSFC (ISISN system).
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 12 kwietnia 2022r. 14:00: CEST
 • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): lipiec 2022 r.
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 13 września 2022, 14:00 CEST (Europa), 16:00 CST (Chiny)
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 20 września 2022 r.
 • Wyniki konkursu: grudzień 2022 r.

W konkursie EN-UAC Sino-European Call można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu zostały zamieszczone w ogłoszeniu.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: dr Katarzyna Jarecka-Stępień
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 15-02-2022
Data udostępnienia w BIP: 17-02-2022
Data ostatniej aktualizacji: 17-02-2022

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 17.02.2022
Wersje archiwalne tej wiadomości Wersja do druku
« inne aktualności