Aktualność: Otwarcie naboru na komponenty badawcze w projektach NAWA „Polskie Powroty 2021”

01.03.2022

 W związku z publikacją przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej wyników programu „Polskie Powroty 2021”, ogłaszamy nabór wniosków na komponenty badawcze stanowiące część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie.

Polskie Powroty 2021 to już czwarta edycja programu umożliwiającego wyróżniającym się polskim naukowcom pracującym za granicą powrót do Polski i prowadzenie badań naukowych w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Do NCN można składać wyłącznie wnioski zakwalifikowane do finansowania w programie „Polskie Powroty 2021”, w których zaplanowano komponent badawczy. W tej edycji konkursu zespół ekspertów NAWA wyłonił do finansowania łącznie 11 projektów, spośród których 9 spełnia ten warunek.

Nabór wniosków w NCN jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie „Polskie Powroty 2021” do złożenia ostatniego wniosku zawierającego komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania.

Rada NCN przeznaczyła na realizację komponentów badawczych w ramach programu „Polskie Powroty 2021” 3 mln zł.

Wnioski należy składać w systemie ZSUN/OSF załączając do nich w formacie PDF ostateczną wersję wniosku, który uzyskał finansowanie w programie „Polskie Powroty 2021”. We wniosku należy podać informacje tożsame z danymi we wniosku złożonym w NAWA. Wnioski o finansowanie komponentów badawczych zostaną poddane wyłącznie ocenie formalnej, ponieważ komponenty badawcze stanowiły element oceny merytorycznej przeprowadzanej w NAWA.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i procedury składania wniosków znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Wyniki konkursu „Polskie Powroty 2021” na stronie NAWA

Ogłoszenie naboru wniosków na finansowanie komponentów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 01.03.2022
Wersje archiwalne tej wiadomości Wersja do druku
« inne aktualności