Działalność

Narodowe Centrum Nauki działa na podstawie ustawy o Narodowym Centrum Nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r., która weszła w życie 1 października 2010 r. Centrum oficjalnie rozpoczęło działalność 4 marca 2011 r., a kilkanaście dni później ogłosiło pierwsze konkursy.

Nadzór nad NCN sprawuje minister edukacji i nauki, zaś za kształt konkursów odpowiada Rada składająca się z 24 wybitnych naukowców. Pracami biura Centrum kieruje dyrektor.


Opublikował: Jakub Piotrowski
Publikacja dnia: 19.04.2022
Podpisał: Magdalena Duer-Wójcik
Dokument z dnia: 15.04.2022
Dokument oglądany razy: 3632
26.09.2022 // //ncn.gov.pl/bip